KLAUZULA INFORMACYJNA – FORMULARZ KONTAKTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel Polplast Rzeszów Krzysztof Polak z siedzibą w Rzeszowie; ul Dębicka 199; 35-213; tel.kontaktowy (17) 863 75 28; polplast@polplast.rzeszow.pl

2) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celach kontaktowych na mocy art.6 ust.1 a)

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w naszym imieniu, z zastrzeżeniem, że będziemy korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawne i chroniło Pani/Pana dane;

4) Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż wymaga tego cel przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Realizację tych praw w przypadkach uzasadnionych zapewnia się po wysłaniu stosownej wiadomości elektronicznej na adres mailowy administratora

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne. 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.